שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.

תוכנית ג/ 7240

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.
מספר: ג/ 7240
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה ושינוי תכנית מתאר עראבה מס' ג / 4014 על ידי:
1. שינוי יעוד שטחים חקלאים ליעדים אחרים .
2. קביעת דרכים חדשות להולכי רגל .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
ישוב: עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19346חלק5-3738-52
19353חלק30-4546-103
19354חלק9, 27, 55
19356חלק2-26
19384חלק1-134
19385חלק1-97
19386חלק25-3738, 54, 68
19387חלק23-4344-45, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2524. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/07/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/1994
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1992תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2058. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/1991
החלטה בדיון בהפקדה20/02/1991
קבלת תכנית13/12/1990