שינוי לתכנית חש/ 21/ 7 , חש/ 21/ 12, חש/ 10/10 , חש/ 10 / 11, חש/ 10/ 15 -

תוכנית חש/ מק/ 21/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית חש/ 21/ 7 , חש/ 21/ 12, חש/ 10/10 , חש/ 10 / 11, חש/ 10/ 15 -
מספר: חש/ מק/ 21/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בינוי בנחלה, כך שהמרחק בין שני מבני המגורים בנחלה לא יפחת מ 5 מ' או 0 מ'. הכל ללא שינוי בסה"כ השטחים המותרים לבניה.

עיקרי ההוראות:
1. אורך החיבור בין שתי יחידות הדיור הגדולות לא יעלה על 5 מטר.
2. לא יהיה חיבור פנימי בין שני המבנים.
3. עובי קיר מפריד בין שני המבנים לא יפחת מ 20 ס"מ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטרהאלון

תיאור המיקום:
מגרש הנמצא ברחוב האלון, כפר נטר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8965חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 10/ 15הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות החקלאית פי"ן.כפיפות
תוכניתחש/ 21/ 12הקמת בריכות שחיה פרטיות.כפיפות
תוכניתחש/ 10/ 10הוראות והגבלות בניה:למבנה עזר ביתיים.למרתפים בבתי מגורים.כפיפות
תוכניתחש/ 10/ 11בנית 3 יח"ד במשק מלא לשלושה דורות.שינוי
תוכניתחש/ 21/ 7כפר נטרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2012תאריך פרסום: 02/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6454. עמוד: 5619. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/05/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6111. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201203310/05/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201106129/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר