שינוי לתכנית חש/ 21/ 7 - שינוי תוואי שביל ללא שינוי בסה"כ שטחים

תוכנית חש/ מק/ 21/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית חש/ 21/ 7 - שינוי תוואי שביל ללא שינוי בסה"כ שטחים
מספר: חש/ מק/ 21/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי שביל להולכי רגל (חלקה 66) ע"י איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלי קרקע.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע.
2. שינוי תוואי שביל להולכי רגל ( חלק 66) ע"י הקטנת חלקה 7 ב 347 מ"ר והגדלת חלקה 8 ב 347 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטרההדרים

תיאור המיקום:
שביל להולכי רגל במרכז כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8966חלק667-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6270. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201204528/08/2012