שינוי לתכנית לבון - מכללה וגני תעשיה ג / 8384 מצפה לבון

תוכנית מש/ מק/ 97/ 180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית לבון - מכללה וגני תעשיה ג / 8384 מצפה לבון
מספר: מש/ מק/ 97/ 180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום מחדש אתהשטח המוגדר כשטח ציבורי פתוח בגן
תעשיה, ללא הגדלה בזכויות הבניה. ל
ה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18810חלק3328, 38
18811חלק1, 6-7, 9