שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבא

תוכנית 7/ 03/ 203/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבא
מספר: 7/ 03/ 203/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
268חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1990תאריך פרסום: 10/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3771. עמוד: 2944. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1990
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1990.
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1252. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1989
קבלת תכנית26/03/1989