שינוי לתכנית מיתאר אזור ספורט - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר אזור ספורט - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור ספורט ונופש ע"י
קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
גוש :100279

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1994.
פרסום לאישור ברשומות09/06/1994תאריך פרסום: 09/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4220. עמוד: 3599. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/04/1994
החלטה בדיון באישור תכנית28/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1993תאריך פרסום: 04/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4157. עמוד: 444. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה02/08/1993
קבלת תכנית06/07/1993