שינוי לתכנית מיתאר בית ספר ( חט"ב) כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר בית ספר ( חט"ב) כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ביניני ציבור ( בי"ס
חטיבת ביניים) ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
מיגבלות והנחיות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
כסייפה
גוש: 100076

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
76005חלק1
100076חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/10/1994תאריך פרסום: 06/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4249. עמוד: 251. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1994תאריך פרסום: 19/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4215. עמוד: 3467. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה07/03/1994
קבלת תכנית21/10/1993