שינוי לתכנית מיתאר - אזור כריה חתרורים

תוכנית 10/ 02/ 100/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - אזור כריה חתרורים
מספר: 10/ 02/ 100/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד באזור שדה חתרורים, שטח לכריה וחציבה ותכנון
תוואי של דרך גישה לאזור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?
שדה חתרורים (מו"א תמר)
גושים: 39679, 100126, 100127, 100128

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39679חלק1-2
100125חלק1
100126חלק1-2, 4-5
100127חלק2
100128חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/1991תאריך פרסום: 14/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3942. עמוד: 651. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/08/1991
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1991
החלטה בדיון בהתנגדויות10/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1991תאריך פרסום: 31/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3841. עמוד: 1210. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1990.
החלטה בדיון בהפקדה10/12/1990
קבלת תכנית05/06/1990