שינוי לתכנית מיתאר - אזור תעשיה אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - אזור תעשיה אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע חלוקה בשטח התכנית ע"י:
תכנון אזור תעשיה ואחסנה, קביעת דרכים חדשות,
שטח ציבורי פתוח וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2052חלק16
2078חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3586. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1993.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/06/1993
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/1993
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1993תאריך פרסום: 04/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4089. עמוד: 1888. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/1992
החלטה בדיון בהפקדה15/06/1992
קבלת תכנית03/11/1991