שינוי לתכנית מיתאר - חוף הים אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - חוף הים אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח חוף רחצה והקמת אזור
מלונאות ונופש ומרכז ספורט על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2002חלק1-3, 7-124, 6, 13-15, 23
2003חלק1, 63-5, 7-8, 11-12, 18-19
2017חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1992תאריך פרסום: 24/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4069. עמוד: 828. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/1992
פרסום להפקדה ברשומות15/04/1992תאריך פרסום: 15/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3995. עמוד: 2885. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 03/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1991
קבלת תכנית11/09/1991