שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים באזור מגורים א'.
ב. שינוי קוי בנין במגרשים 18, 9.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39559כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1993.
פרסום לאישור ברשומות02/09/1993תאריך פרסום: 02/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4140. עמוד: 4161. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהתנגדויות29/03/1993
החלטה בדיון באישור תכנית29/03/1993
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1992תאריך פרסום: 10/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4065. עמוד: 615. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/1992
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1992
קבלת תכנית02/04/1992