שינוי לתכנית מיתאר - נחל שחורת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מיתאר - נחל שחורת
מספר: 2/ 02/ 101/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
נחל שחורת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40060חלק
40066חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1994תאריך פרסום: 24/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4194. עמוד: 2397. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/09/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/08/1993
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/1993
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4076. עמוד: 1278. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/01/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/01/1992
קבלת תכנית14/07/1988