שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת

תוכנית 2/ 03/ 102/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת
מספר: 2/ 03/ 102/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתכנון מע"ר, על ידי הגדרת יעודים חדשים
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מע"ר אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002חלק49, 65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1995תאריך פרסום: 24/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4364. עמוד: 1021. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1995תאריך פרסום: 06/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4295. עמוד: 2729. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1994
קבלת תכנית16/11/1993