שינוי לתכנית מפורטת בשכ' ד- מערב אילת.

תוכנית 2/ 03/ 136/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת בשכ' ד- מערב אילת.
מספר: 2/ 03/ 136/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מ" שטח לאזור מסחרי" ומ" שטח לבנייני ציבור" לשטח משולב "מגורים ומבני ציבור".
2. איחוד חלקות.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1990. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות25/02/1990תאריך פרסום: 25/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3746. עמוד: 2036. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 233. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית22/10/1989