שינוי לתכנית מפורטת ג / במ / 75 ותיקון לתכנית ג / 5907 - ששדמות דבורה

תוכנית גת/ מק/ 75/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת ג / במ / 75 ותיקון לתכנית ג / 5907 - ששדמות דבורה
מספר: גת/ מק/ 75/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנסת תיקונים קלים בתכנית ג / במ / 75 על פי המפורט
מטה1 הקטנת מגרשים לכדי 500 מ"ר ותיחום גבולותיהם מ
חדש.2 הגדלת שטחים ציבוריים
3 הזזת מגרש מס' 218 לצורך הכללת הכביש הקיים לי
דו. 4 ריענון וחידוש של הוראות הבניה ג / במ / 75

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה

תיאור המיקום:
ישוב: שדמות דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק22
15125חלק1