שינוי לתכנית מפורטת ג/ 3657 , יוקנעם

תוכנית יז/ מק/ 3657/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת ג/ 3657 , יוקנעם
מספר: יז/ מק/ 3657/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 8 ו-9 לצורך הסדרת זכויות בטאבו , ללא שינוי בזכויות הבניה הקיימות בתכנית המאושרת ג/ 3657 .
הרחבת דרך לפי מצב קיים בשטח.
תכנית בסמכות ועדה מקומית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידויקנעם (מושבה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11092חלק8-9, 39
11093חלק138
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3657מושבת יקנעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/2008תאריך פרסום: 16/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5786. עמוד: 2379. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800230/01/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006