שינוי לתכנית מפורטת חוות חקלאיות שקמים

תוכנית 7/ 03/ 158/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת חוות חקלאיות שקמים
מספר: 7/ 03/ 158/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט31/12/1989
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1989. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות18/04/1989תאריך פרסום: 18/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3651. עמוד: 2729. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1988
קבלת תכנית19/07/1988