שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 3003

תוכנית טר/ 2433

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מפורטת טר/במ/ 3003
מספר: טר/ 2433
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7766חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 947. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות07/02/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1191. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/05/2001
קבלת תכנית18/04/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה