שינוי לתכנית מפורטת מושב נועם

תוכנית 6/ 03/ 114/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת מושב נועם
מספר: 6/ 03/ 114/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים א' על ידי שינויים בייעוד קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירנעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2961חלק2662-63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3220. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות18/01/1996תאריך פרסום: 18/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4372. עמוד: 1219. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1995
קבלת תכנית04/01/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200406/05/2002