שינוי לתכנית מפורטת מס' ג / 7966 - כפר מזרעה

תוכנית ג/ במ/ 233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שינוי לתכנית מפורטת מס' ג / 7966 - כפר מזרעה
מספר: ג/ במ/ 233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי האיזור החקלאי לשכונת מגורים
חלוקת השטח למגרשי בניה למגורים / לצרכי ציבור וש.צ.
פ.איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת השותפים
התווית דרכים לרכב ושבילים להולכי רגל
קביעת הוראות ליעודי קרקע / הוראות בינוי הנחיות ל
מקומות חניה ופיתוח השטח הוראות להוצאת היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18140חלק1, 3-4
18144חלק5-6, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 420. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט30/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים21/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 21/10/1994.
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1994תאריך פרסום: 20/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4255. עמוד: 425. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/1994
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1994
קבלת תכנית24/04/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901522/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית