שינוי לתכנית מפורטת מס' 446

תוכנית 1071

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת מס' 446
מספר: 1071
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע את הבינוי בשטח התכנית בהתאם להנחיות תכנית
מפורטת מס' 819 (שינוי מס' 1 לשנת 1963 של תכנית
מפורטת מס' 466) אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
נתפרסמה בילקוט פרסומים מס' 1176 מיום 65 / 4 / 22
להלן "התכנית הראשית", על שינוייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6971חלק8-9
7061חלק88-89, 136, 164
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 819שינוי לתכנית מפורטת מס' 446שינוי
תוכניתתא/ 446תכנית מס' 446שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/07/1970תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1970.
פרסום לאישור ברשומות02/07/1970תאריך פרסום: 02/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1640. עמוד: 2394. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1969
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1969תאריך פרסום: 08/05/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1524. עמוד: 1. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1969תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1969.
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1969
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/1969
קבלת תכנית21/03/1966