שינוי לתכנית מפורטת שיכון דרום באר שבע

תוכנית 3/ 03/ 116/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת שיכון דרום באר שבע
מספר: 3/ 03/ 116/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח ושיפור תנאי מגורים בשיכון דרום באר שבע ע"י הסדרת מצב קיים תוך שינויים ביעודי קרקע וקביעת מגבלות והנחיות בניה חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
38004חלק
38005חלק
38006חלק
38007חלק
38032חלק
38033חלק
38034חלק
38067חלק
38077חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1992תאריך פרסום: 09/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4042. שנה עברית: התשנב .
קבלת תכנית02/06/1991