שינוי לתכנית מפורטת שכונה ו' - רח' מבצע עובדה

תוכנית 5/ 03/ 119/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת שכונה ו' - רח' מבצע עובדה
מספר: 5/ 03/ 119/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקותו של מגרש מסחרי (מס' 800) לשלושה מגרשים. יעוד רצועת דרך לחניה ציבורית.
ב. קביעת תכליות והנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38094חלק21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 119באר שבע, שכונה ו' (מס' קודם: ד/734).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/1990תאריך פרסום: 04/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3740. עמוד: 1741. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1989תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1989. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית22/10/1989
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 232. שנה עברית: התשן .