שינוי לתכנית מפורטת שכונות 26,27 -רהט

תוכנית 17/ 03/ 354/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת שכונות 26,27 -רהט
מספר: 17/ 03/ 354/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
ישוב: רהט
שכונות 26 - 27
גוש: 100226

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 354הקצאת שטח לאזור מגורים, שכונות מס' 27,26שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 699. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים20/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1995תאריך פרסום: 22/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4315. עמוד: 3783. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1995.
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1995
קבלת תכנית01/08/1994