שינוי לתכנית מפורטת תוספת למוסד "גני עומר"

תוכנית 14/ 03/ 102/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת תוספת למוסד "גני עומר"
מספר: 14/ 03/ 102/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח המוסד על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב האטד - רחוב הכרם - רחוב ארז
גושים: 1 / 101168 (בהסדר)
גושים: 38558 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38573חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/12/1996תאריך פרסום: 05/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4464. עמוד: 916. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/1996
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. עמוד: 4166. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1996
קבלת תכנית28/11/1995