שינוי לתכנית מפורטת - אולם ספורט

תוכנית 23/ 03/ 102/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - אולם ספורט
מספר: 23/ 03/ 102/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין ציבורי לאולם ספורט
חניה ציבורית, בניני ציבור וגן ציבורי על ידי
שינויים באיחוד וחלוקה מחדש של מגרשים, שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39555חלק
39556חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3337. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1995תאריך פרסום: 12/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4274. עמוד: 1188. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה12/09/1994
קבלת תכנית16/08/1994