שינוי לתכנית מפורטת - אזור מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - אזור מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למרכז הישוב הכוללת שטחים
מסחריים, בנייני ציבור ושטחים ציבוריים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
ישוב: מבועים
גוש 100240 (ארעי) ח"ח 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
240001חלק2
246001חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1996.
פרסום לאישור ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3110. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה12/02/1996
קבלת תכנית01/03/1995