שינוי לתכנית מפורטת - אזור תעשיה קיבוץ גת

תוכנית 6/ 03/ 113/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - אזור תעשיה קיבוץ גת
מספר: 6/ 03/ 113/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה ע"י שינויים
ביעודי קרקע, קביעת הנחיות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34098חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט28/02/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו25/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3982. עמוד: 2408. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/08/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/08/1991
קבלת תכנית30/07/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200225/02/2002