שינוי לתכנית מפורטת - הקמת בית אבות -רח' קיבוץ גלויות.

תוכנית 23/ 03/ 102/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - הקמת בית אבות -רח' קיבוץ גלויות.
מספר: 23/ 03/ 102/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית אבות על מגרש מוגדל
ע"י שינוי ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה
קביעת זכויות ומגבלות בניה (הגדלת אחוזי בניה מ-%50
ל- %120).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
רח' קיבוץ גלויות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1646. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית04/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4710. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית01/01/1995