שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול

תיאור המיקום:
ישוב: מסלול
גושים: 100282

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100282חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1052. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות04/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1996תאריך פרסום: 09/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4369. עמוד: 1135. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 19/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1995
קבלת תכנית08/02/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501007/11/2005