שינוי לתכנית מפורטת - כפר ישן - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - כפר ישן - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
מקום: כפר ישן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 101עומר הישנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3109. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/04/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/04/1996
קבלת תכנית22/01/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002