שינוי לתכנית מפורטת - מושב באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 117/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מושב באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 117/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מחלק ממגרש 70 מאזור מגורים ביישוב חקלאי לאזור מגורים לבעלי מקצוע. ב. שינוי יעוד מחלק ממגרש 70 מאזור מגורים ביישוב חקלאי לאזור חקלאי וצירופו עם החלק החקלאי של מגרש 70 למגרש 209.
ג. שינוי יעוד ממגרש 164 משטח למבני ציבור לאזור מגורים לבעלי מקצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
320חלק9
321חלק39
322חלק13-24, 27-28, 30-90, 94, 96, 98, 102, 108-113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 117תוכנית מפורטת- מושב באר טוביהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1988. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום לאישור בעיתונים25/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1988. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1988. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום לאישור ברשומות21/08/1988תאריך פרסום: 21/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3578. עמוד: 3082. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/1988
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1988תאריך פרסום: 28/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3523. עמוד: 724. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1987
קבלת תכנית23/09/1987