שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינון, באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 130/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינון, באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 130/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים חדשה על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהינון

תיאור המיקום:
ישוב: ינון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2712חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 130/ 6שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/1995תאריך פרסום: 10/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4297. עמוד: 2769. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים04/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/1995
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1994תאריך פרסום: 24/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4263. עמוד: 873. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1994
קבלת תכנית12/06/1994