שינוי לתכנית מפורטת - מושב ניר ישראל

תוכנית 6/ 03/ 136/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מושב ניר ישראל
מספר: 6/ 03/ 136/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים, על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל

תיאור המיקום:
ישוב: ניר ישראל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2672חלק27
2673חלק3, 28, 4546, 48
2674חלק2, 3013, 31
2676חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3436. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית04/03/1996
פרסום להפקדה ברשומות24/12/1995תאריך פרסום: 24/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4364. עמוד: 1022. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/11/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1995
קבלת תכנית08/01/1995