שינוי לתכנית מפורטת - מושב עין הבשור תוספת 80 יח' דיור.

תוכנית 7/ 03/ 285/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מושב עין הבשור תוספת 80 יח' דיור.
מספר: 7/ 03/ 285/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
ישוב: עין הבשור
גוש: 100312

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100311חלק1, 10
100312חלק10
312001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1997.
פרסום לאישור ברשומות19/06/1997תאריך פרסום: 19/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4534. עמוד: 3984. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1997
פרסום להפקדה ברשומות09/02/1997תאריך פרסום: 09/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4488. עמוד: 1917. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1997
קבלת תכנית13/01/1997
החלטה בדיון בביטול הפקדה13/01/1997
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/07/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/07/1996