שינוי לתכנית מפורטת - מושב תלמי בילו תוספת 70 יח' קהלתיות.

תוכנית 7/ 03/ 142/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מושב תלמי בילו תוספת 70 יח' קהלתיות.
מספר: 7/ 03/ 142/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
בייעדי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתלמי ביל"ו

תיאור המיקום:
ישוב: תלמי ביל"ו
חלקי גושים 100351

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1647. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות21/09/1995תאריך פרסום: 21/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4334. עמוד: 4850. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית12/12/1994