שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מסחרי ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות למגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
גוש: 39556 חלקה 4 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק4, 76, 79, 81, 84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1997תאריך פרסום: 29/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4549. עמוד: 4699. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות23/06/1997
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 11/04/1997.
פרסום להפקדה ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2936. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1995
קבלת תכנית24/08/1995