שינוי לתכנית מפורטת - מתחם 1 (חלק) רחוב הרצל

תוכנית 23/ 03/ 102/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - מתחם 1 (חלק) רחוב הרצל
מספר: 23/ 03/ 102/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי תכנון חלק משכונת מגורים
מתחם 1 (הצמוד לרחוב הרצל) ע"י שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מתחם 01 (חלק) רחוב הרצל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
39556חלק
39557חלק23-74, 128-137
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2001תאריך פרסום: 01/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5028. עמוד: 307. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2000
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4215. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1999
קבלת תכנית16/07/1995