שינוי לתכנית מפורטת - נווה אופקים - אזור משולב (תעשיה+מסחר)

תוכנית 23/ 03/ 102/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - נווה אופקים - אזור משולב (תעשיה+מסחר)
מספר: 23/ 03/ 102/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת זכויות הבניה, אחוזים וקוי בנין לשטח הנ"ל.
ב. הגדרת והרחבה של סוגי השימושים למלאכה תעשיה
זעירה מסחר ומשרדים עפ"י תכנית המיתאר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
אזור תעשיה
גוש: 39558 (לא מוסדר)
מגרש 14

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1998.
פרסום לאישור ברשומות01/02/1998תאריך פרסום: 01/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4614. עמוד: 2166. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/01/1998
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1997תאריך פרסום: 27/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4548. עמוד: 4694. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1996
קבלת תכנית06/05/1996