שינוי לתכנית מפורטת - קטע בין מחלף חפץ חיים לבין מחלף אשדוד.

תוכנית 8/ 02/ 101/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מפורטת - קטע בין מחלף חפץ חיים לבין מחלף אשדוד.
מספר: 8/ 02/ 101/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לדרך מהירה בהתאם לתכנית המתאר הארצית
לדרכים.
לשנות יעוד קרקע חקלאית לדרך אשר בה יכללו:מסעו,
גשרים וגשרונים, תעלות לניקוז ומעבירי מים, קירות
תומכים ועיצוב נופיככל שהדברים כרוכים בסלילת הדרך.
להסדיר מחלפים, צמתים והסתעפויות בתחומה של התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2218חלק16, 23, 76-78, 831-3, 9-15, 17-22, 24-41, 44-45, 65-68, 71-75, 85, 87, 89, 91, 93, 95
2235חלק321, 15, 17-22, 24, 27, 30, 33
2249חלק2-5, 7
3551חלק18-21, 23-29, 33, 36
3552חלק31-2, 4, 6-9, 13, 15-16
3553חלק1, 12, 16-17
3872חלק101, 1085, 8, 10-16, 20-21, 24, 33, 49-52, 80-81, 84, 103-107
3873חלק27, 40-41, 7213-15, 20-22, 24-26, 29, 36-37, 39, 65-67, 70-71
3874חלק11, 13-14
4987חלק1
4990חלק331-6, 13, 32, 34
4991חלק4, 16, 18
4992חלק2
4998חלק2
4999חלק6, 83
5002חלק25, 3019-24, 28-29
5003חלק13, 151, 3-5, 8
5005חלק13, 16, 19-208-9, 11
5007חלק7-8, 43, 45-46
5008חלק57
5011חלק2-4
5014חלק2-31
5015חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2007
קבלת תכנית15/12/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007