שינוי לתכנית מפורטת - קטע מאזור רח' ויצמן שכ' א'

תוכנית 5/ 03/ 107/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - קטע מאזור רח' ויצמן שכ' א'
מספר: 5/ 03/ 107/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי זכויות בניה על ידי
שינוי ביעודי קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעויצמן

תיאור המיקום:
מקום: שכונה א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38025חלק55-57, 65-67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 107/ 17שכונה א'-אזור מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית14/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002