שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאלים

תוכנית 7/ 03/ 120/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאלים
מספר: 7/ 03/ 120/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפתוח של קיבוץ צאלים
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
ג. התוית רשת כבישים, דרכים למיניהם וסווגם.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פתוח אשר יחייבו את
מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים

תיאור המיקום:
ישוב: צאלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
199001חלק1, 3
200001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 270. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים10/11/1982תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1982
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. עמוד: 2406. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1982
קבלת תכנית24/11/1981