שינוי לתכנית מפורטת - רחוב אשוח - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - רחוב אשוח - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח בחלקן
המערבי (אחורי) של מגרשי מגורים והכללתם במגרשים
לצרכי גנון ופתוח בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב אשוח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1996.
פרסום לאישור ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 77. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2028. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/01/1996
קבלת תכנית24/07/1995