שינוי לתכנית מפורטת - שד' בן גוריון -מגרש 919

תוכנית 23/ 03/ 107/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - שד' בן גוריון -מגרש 919
מספר: 23/ 03/ 107/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין, תוספת קומה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
שכונת בן גוריון
גושים וחלקות:
גוש: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39564חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1552. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4215. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/07/1997
קבלת תכנית16/08/1995