שינוי לתכנית מפורטת - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח

תוכנית 23/ 03/ 102/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח
מספר: 23/ 03/ 102/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת חלק מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 55תכנון מחדש של מרכז אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית03/11/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002