שינוי לתכנית מפורטת - תוספת 10 יחידות דיור

תוכנית 14/ 03/ 102/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת - תוספת 10 יחידות דיור
מספר: 14/ 03/ 102/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. עמוד: 2718. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 257. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/07/1997
קבלת תכנית12/01/1995