שינוי לתכנית מפורטת -הרחבת קיבוץ אור-הנר

תוכנית 7/ 03/ 129/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת -הרחבת קיבוץ אור-הנר
מספר: 7/ 03/ 129/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת את הרחבת הקיבוץ
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאור הנר

תיאור המיקום:
ישוב: אור הנר
גוש: 1874, 1875

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1874חלק13
1875חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/11/1996תאריך פרסום: 28/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4460. עמוד: 579. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית29/07/1996
פרסום להפקדה ברשומות18/01/1996תאריך פרסום: 18/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4372. עמוד: 1218. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1995.
החלטה בדיון בהפקדה20/11/1995
קבלת תכנית08/02/1995