שינוי לתכנית מפורטת- "טורים" שכונת הדקל אילת.

תוכנית 2/ 03/ 135/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי לתכנית מפורטת- "טורים" שכונת הדקל אילת.
מספר: 2/ 03/ 135/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תנאי מגורים ע"י הגדלת הבניה המותרת בבתי ה"טורים" ע"י תוספת קומה הקצאת שטחי חניה נוספים לשימוש דיירי השכונה והמשתמשים בשרותיה , לאורך רח' ירושלים השלמה.
הסדרת צירי תנועת הולכי רגל, הגדרת שטחים ירוקים צבוריים ופרטיים, יעוד שטחים למבני ציבור , הסדרת חלק מחלקה 780, שנסלל ומשמש כדרך, ומתן אפשרות בניה נוספת בחנויות מרכז מסחרי הדקל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק34-38, 53-54, 171-209, 216-221, 604-605, 610-611, 729-739, 780-788, 790-793, 795, 807-808, 910-912796
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1990. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3209. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/1990תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1990. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית25/12/1989
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1250. שנה עברית: התשן .