שינוי לתכנית מתאר "הגנים היפניים" אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר "הגנים היפניים" אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור תיירות ונופש על ידי:
1. ביטול כביש בתכנון וקביעת יעודים שונים כגון: שטח לתכנון בעתיד, אזור לתיירות, שטח פרטי פתוח, שטח למוסדות ציבור ותכנון דרכי גישה.
2. קביעת הוראות לתכניות מפורטות על השטח.
3. שינוי יעוד מאזור תיירות לדרך ולשטח משולב לתיירות ושטח פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1990. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות06/05/1990תאריך פרסום: 06/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3762. עמוד: 2559. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/1988תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1988. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית22/04/1988
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2016. שנה עברית: התשמח .