שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזה
מספר: 8/ 02/ 101/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חווה חקלאית "אל-עזה" על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה אשר ישמרו על אופיה החקלאי של החווה מבלי שהיא תהפוך לישוב נפרד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
חוות אל - עזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
517חלק1-3, 5, 19-20, 22, 24
520חלק10, 12
521חלק1, 16, 18
2608חלק94, 7
34001חלק9, 26, 29, 37, 404, 24, 30, 38, 41
34002חלק2-6, 20-21, 2924
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזוריםביטול
תוכנית6/ 03/ 203ביטול ואיחוד חלקות קיימות וקביעת יעודים אזוריביטול
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהכפיפות
תוכנית6/ 03/ 225יואב אזור 3 (תל א - ספי)ביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1997.
פרסום לאישור ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. עמוד: 4749. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/1997
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1997.
פרסום להפקדה ברשומות27/02/1997תאריך פרסום: 27/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4496. עמוד: 2372. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית02/01/1995